Browse by Charity

Browse by Genre

9781859021422

ISBN: 9781859021422

Paperback

Retail Price £2.95
Our Price £3.75

Sell this Book
Add to Wish List

Ewythr Barti y Mor-leidr

Series: Llyfrau Posau ac Antur i'r Ifanc S.

by Gwyn Griffiths , By (author) Susannah Leigh

Category: Fiction / G - I
Publisher: Gomer Press
Publication date: 10 November 1994
Number of pages: 32

Reading Age: 8-10

Description:
Welsh Language adventure / quiz book for young readers or learners. "Ewythr Barti y Mor-leidr Pan ddaw Ewythr Barti i ymweld â Siani gall unrhyw beth ddigwydd... Ymunwch â Siani ar ei hanturiaethau anhygoel gyda'r môr-leidr a helpwch hi i ddatrys y posau yn y darluniau ar eu taith. Mae'r gyfres newydd ddeniadol hon wedi ei pharatoi i ddarllenwyr ifanc i'w mwynhau ar eu pennau eu hunain ac i'r plant ieuengaf i'w mwynhau yng nghwmni oedolyn."

In Stock: 1 copy

Seller Condition & Comments Price inc. Delivery Add to Basket

67838

67838

Stars 4.35 Stars

Ratings 153

Contact Member
Condition: As New

Welsh Language adventure / quiz book for young readers or learners.
£3.75 Free delivery

Back